تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 17421
تاریخ انتشار: س, 1396/02/12 - 12:42
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
لحظات به یاد ماندنی کوهپیمایان بیله سواری واقع در مسیرهای قوزلو، دره آبشارها، شاوون، گيگل، آليله و بيعرق را مشاهده می کنید.

به گزارش پایگاه خبری صبح مغان، کوهپیمایان بیله سواری این هفته نیز مثل هفته های گذشته با گذر از مناطق کوهستانی شهرستان های واقع در بیله سوار و گرمی در مسیرهای قوزلو، دره آبشارها ، شاوون، گيگل، آليله و بيعرق کوهپیمایی کرده و لحظات به یاد ماندنی ثبت کردند.

جمع 17 نفري کوهنوردان گروه قوجاقارتال بيله سوار متشکل از البرز، فرجاد، مهدي و نورالدين چشمي، باوفا، لازم، رستمي، بهنام، پورامان، شادمان، قانع،قرباني، بيدار، محمدي  پاكروان،حسين زاده،ويژه و عادلي بودند

انتهای پیام/

 

گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
گزارش تصویری/ لحظات زیبا از حضور کوهپیمایان بیله سواری در طبیعت کوهستانی مغان
 

 دیدگاه شما