ويژگي اهالي کوفه آن است که در بزنگاه و ضرورت حضور، دينداران قليل مي‌شوند چرا که معمولا مدعيان دينداري و عبيد دنيا حال و حوصله هزينه دادن براي دين و دفاع از آن را ندارند!
اخلاق از کجا آمده؟ تحقیق کنید و فکر کنید. دنبال کانت نروید، دنبال آنهایی نروید که در داخل اتاقی نشسته اند و فکر کرده اند که بشریت با این قواعد به سعادت می رسد. آنها پیغمبر بودند. مارکس پیغمبر بوده، ادعای پیغمبری داشته است. کسی که برای بشریت نامه و برنامه بنویسد پیغمبر است، یک آدم معمولی نیست.
سبلانه: انتظار مردم از نمايندگان اين است كه همت خويش را صرف ارتقاي جايگاه استان و تقويت ابعاد فرهنگي و معنوي مردم سازند و راه رسيدن به اين هدف همدلي و همراهي توأم با قاطعيت در نظارت است.
رژيم صهيونيستي در جنگي از پيش طراحي شده حملات گسترده‌اي به غزه را آغاز كرد، اما پس از 8 روز وادار به پذيرش آتش بس گرديد. جهانيان حتي در ميان محافل رسانه‌اي و سياسي صهيونيست ها اذعان دارند كه پيروز اين جنگ مردم غزه و مقاومت منطقه بوده است.

صفحه‌ها