نشريه «تايمز لندن» به نقل از يك منبع نظامي نوشت: «آمريكا، اسرائيل و متحدانشان براي حمله به سوريه آماده اند.» و اضافه كرد: «آمريكا براي انجام اين عمليات به جابجايي گسترده نيروهاي خود نياز ندارد.» و اينكه «تركيه، اردن و احياناً اسرائيل نيز در اين حمله شركت خواهند كرد.»
ويژگي اهالي کوفه آن است که در بزنگاه و ضرورت حضور، دينداران قليل مي‌شوند چرا که معمولا مدعيان دينداري و عبيد دنيا حال و حوصله هزينه دادن براي دين و دفاع از آن را ندارند!

صفحه‌ها