لبه‌های اولیه

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
5.234.252.109 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان س, 1396/10/26 - 09:49
46.51.58.130 ایجاد منطقه آزاد د, 1396/10/25 - 23:49
2.187.84.231 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان د, 1396/10/25 - 12:53
5.234.236.63استقلال نمایندگی بیله سوارد, 1396/10/25 - 11:43
78.38.28.3رسیدگی به وضعیت جاده هاد, 1396/10/25 - 11:09
89.165.23.128 اجرای قانون حمل کالای همراه مسافر در گمرک بیله سواري, 1396/10/24 - 16:56
5.234.247.96رسیدگی به وضعیت جاده هاي, 1396/10/24 - 09:45
2.187.93.202 ایجاد منطقه آزاد ي, 1396/10/24 - 08:30
5.222.236.211استقلال نمایندگی بیله سواري, 1396/10/24 - 00:06
31.56.226.202رسیدگی به وضعیت جاده هاش, 1396/10/23 - 08:38
5.234.237.0رسیدگی به وضعیت جاده هاج, 1396/10/22 - 16:58
192.15.13.179رسیدگی به وضعیت جاده هاج, 1396/10/22 - 11:36
88.202.184.101 ایجاد منطقه آزاد ج, 1396/10/22 - 09:08
5.122.239.17 ایجاد منطقه آزاد پ, 1396/10/21 - 15:39
78.38.30.66 تجهیز بیمارستان پ, 1396/10/21 - 07:17
5.222.234.87رسیدگی به وضعیت جاده هاچ, 1396/10/20 - 14:53
172.104.235.221رسیدگی به وضعیت جاده هاس, 1396/10/19 - 22:58
165.227.238.94 ایجاد منطقه آزاد س, 1396/10/19 - 22:24
5.234.253.161رسیدگی به وضعیت جاده هاس, 1396/10/19 - 14:37
46.225.111.1 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان س, 1396/10/19 - 10:20

صفحه‌ها