لبه‌های اولیه

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
5.222.228.241 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان ش, 1396/12/26 - 12:29
5.234.234.180 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان ج, 1396/12/25 - 00:59
5.127.28.207 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان پ, 1396/12/24 - 14:43
2.187.86.221رسیدگی به وضعیت جاده هاپ, 1396/12/24 - 08:52
2.187.70.248 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان س, 1396/12/22 - 11:04
5.234.235.71رسیدگی به وضعیت جاده هاس, 1396/12/22 - 08:36
2.187.77.219 اشتغال جوانان د, 1396/12/21 - 12:23
2.187.74.104رسیدگی به وضعیت جاده هاي, 1396/12/20 - 06:33
2.187.75.91 اشتغال جوانان ش, 1396/12/19 - 08:18
178.79.188.96 ایجاد منطقه آزاد پ, 1396/12/17 - 12:21
5.222.239.169رسیدگی به وضعیت جاده هاچ, 1396/12/16 - 10:25
46.62.146.108استقلال نمایندگی بیله سوارد, 1396/12/14 - 18:41
5.222.241.45رسیدگی به وضعیت جاده هاد, 1396/12/14 - 06:42
5.127.135.213 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان ي, 1396/12/13 - 23:02
5.234.221.220 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان ي, 1396/12/13 - 12:18
89.199.109.235 ایجاد منطقه آزاد ي, 1396/12/13 - 00:39
5.222.229.214 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان ش, 1396/12/12 - 09:53
2.187.68.87 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان پ, 1396/12/10 - 17:25
77.77.98.242 تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان پ, 1396/12/10 - 13:34
5.234.249.21استقلال نمایندگی بیله سوارپ, 1396/12/10 - 11:49

صفحه‌ها