لبه‌های اولیه

اجرای قانون حمل کالای همراه مسافر در گمرک بیله سوار
3.13% (2 نظرسنجی)
تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان
20.31% (13 نظرسنجی)
ایجاد منطقه آزاد
26.56% (17 نظرسنجی)
رسیدگی به وضعیت جاده ها
20.31% (13 نظرسنجی)
تجهیز بیمارستان
4.69% (3 نظرسنجی)
اشتغال جوانان
3.13% (2 نظرسنجی)
توسعه بخش کشاورزی و صنعت
4.69% (3 نظرسنجی)
استقلال نمایندگی بیله سوار
17.19% (11 نظرسنجی)
تمام آرا: 64