لبه‌های اولیه

اجرای قانون حمل کالای همراه مسافر در گمرک بیله سوار
1.29% (2 نظرسنجی)
تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان
23.87% (37 نظرسنجی)
ایجاد منطقه آزاد
25.81% (40 نظرسنجی)
رسیدگی به وضعیت جاده ها
23.87% (37 نظرسنجی)
تجهیز بیمارستان
3.87% (6 نظرسنجی)
اشتغال جوانان
5.16% (8 نظرسنجی)
توسعه بخش کشاورزی و صنعت
2.58% (4 نظرسنجی)
استقلال نمایندگی بیله سوار
13.55% (21 نظرسنجی)
تمام آرا: 155