لبه‌های اولیه

موافقم
81.76% (475 نظرسنجی)
مخالفم
18.24% (106 نظرسنجی)
تمام آرا: 581