لبه‌های اولیه

موافقم
84.93% (389 نظرسنجی)
مخالفم
15.07% (69 نظرسنجی)
تمام آرا: 458