لبه‌های اولیه

موافقم
80.91% (500 نظرسنجی)
مخالفم
19.09% (118 نظرسنجی)
تمام آرا: 618