لبه‌های اولیه

موافقم
83.27% (438 نظرسنجی)
مخالفم
16.73% (88 نظرسنجی)
تمام آرا: 526