لبه‌های اولیه

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
188.166.36.9صفرچ, 1395/10/29 - 12:45
89.34.21.137صفرچ, 1395/10/29 - 09:37
5.234.225.229صفرس, 1395/10/28 - 13:55
5.234.234.252صفرد, 1395/10/27 - 07:29
5.222.236.1صفري, 1395/10/26 - 16:33
2.187.93.49 20ش, 1395/10/25 - 10:39
128.140.63.42 20ش, 1395/10/25 - 08:37
5.234.221.26 زیر 10ج, 1395/10/24 - 15:40
128.140.56.51صفرپ, 1395/10/23 - 23:09
2.187.70.178 12پ, 1395/10/23 - 11:32
2.187.82.1 17چ, 1395/10/22 - 21:11
2.187.74.236 زیر 10چ, 1395/10/22 - 11:28
5.222.233.56صفرچ, 1395/10/22 - 10:19
2.187.82.12صفرد, 1395/10/20 - 23:20
5.234.255.11صفرد, 1395/10/20 - 21:23
46.100.81.251صفرد, 1395/10/20 - 18:36
5.222.240.142 زیر 10ي, 1395/10/19 - 18:17
94.183.24.111 20ي, 1395/10/19 - 12:46
178.173.240.96صفري, 1395/10/19 - 00:01
77.77.94.86 20ش, 1395/10/18 - 22:49

صفحه‌ها