لبه‌های اولیه

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
46.143.248.42 زیر 10پ, 1395/12/05 - 13:56
5.222.239.78 12چ, 1395/12/04 - 12:37
128.140.60.105 20چ, 1395/12/04 - 09:00
2.187.80.84صفرس, 1395/12/03 - 22:04
5.234.225.106 20س, 1395/12/03 - 19:08
10.116.31.32صفرس, 1395/12/03 - 15:35
188.34.217.218صفرس, 1395/12/03 - 13:08
5.234.240.147صفري, 1395/12/01 - 21:46
89.42.99.122 20ي, 1395/12/01 - 10:52
5.234.236.166صفرش, 1395/11/30 - 14:31
5.159.55.82 20ش, 1395/11/30 - 13:22
5.222.228.172صفرج, 1395/11/29 - 21:58
77.77.96.113صفرج, 1395/11/29 - 13:27
89.42.187.186 20پ, 1395/11/28 - 12:31
89.42.189.185صفرپ, 1395/11/28 - 09:07
5.234.222.228صفرچ, 1395/11/27 - 20:59
94.184.143.248 زیر 10چ, 1395/11/27 - 13:16
5.234.237.0 زیر 10س, 1395/11/26 - 09:35
2.187.66.93 17س, 1395/11/26 - 08:22
89.42.190.66صفرد, 1395/11/25 - 15:05

صفحه‌ها