لبه‌های اولیه

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
5.222.235.169 زیر 10س, 1395/12/24 - 07:31
89.42.185.247صفرد, 1395/12/23 - 22:44
5.222.237.215 20د, 1395/12/23 - 22:35
188.212.63.129صفري, 1395/12/22 - 21:08
5.234.243.221صفرش, 1395/12/21 - 12:35
151.245.212.109صفرش, 1395/12/21 - 08:58
188.34.211.12صفرش, 1395/12/21 - 08:11
89.42.184.223صفرج, 1395/12/20 - 21:43
5.234.221.5 20ج, 1395/12/20 - 00:03
5.78.102.35صفرپ, 1395/12/19 - 22:33
5.222.236.66 12چ, 1395/12/18 - 21:13
5.74.132.172 20چ, 1395/12/18 - 12:22
10.116.19.188 15س, 1395/12/17 - 16:24
5.222.239.44 12س, 1395/12/17 - 13:23
188.34.204.225صفرس, 1395/12/17 - 11:01
89.42.185.152 12ي, 1395/12/15 - 19:10
5.234.238.20صفري, 1395/12/15 - 15:11
5.234.234.189 زیر 10ي, 1395/12/15 - 12:52
37.153.185.10 زیر 10ش, 1395/12/14 - 00:39
5.210.45.139صفرج, 1395/12/13 - 14:57

صفحه‌ها