لبه‌های اولیه

صفر
53.10% (231 نظرسنجی)
زیر 10
16.55% (72 نظرسنجی)
12
7.59% (33 نظرسنجی)
15
2.53% (11 نظرسنجی)
17
3.22% (14 نظرسنجی)
20
17.01% (74 نظرسنجی)
تمام آرا: 435